1. Artikel defect ontvangen

Heb je een defect artikel ontvangen of is dit kapot gegaan binnen de zichttermijn van 14 dagen? Meld je klacht hier en je hoort z.s.m. wat je het beste kunt doen.
 

2. Artikelklacht melden


1. Artikel defect ontvangen

Heb je een defect artikel ontvangen of is dit kapot gegaan binnen de zichttermijn van 14 dagen? Meld je klacht hier en je hoort z.s.m. wat je het beste kunt doen.

2. Artikelklacht melden

Klacht of defect binnen garantie
Meld je een artikelklacht, dan kijken we of de garantiebepalingen, zoals omschreven in de algemene voorwaarden, op jouw persoonlijke situatie van toepassing zijn.

Als de klacht gegrond is, komen alle kosten (inclusief verzendkosten) binnen de garantietermijn voor rekening van Brinkshops.
 
Mogelijk verwijzen wij je naar de servicedienst/helpdesk van de fabrikant voor een snellere afhandeling. Servicemedewerkers die technische kennis hebben over het specifieke apparaat en/of merk helpen jou dan bij het oplossen van de artikelklacht. Uiteraard zijn wij verantwoordelijk voor een juiste afhandeling van de klacht.
 
Vaak vind je voor kleinere problemen een oplossing in de handleiding van het artikel of op de website van de fabrikant/het merk. 
 
Vind je in de gebruiksaanwijzing geen oplossing voor jouw klacht, meld je klacht hier en je hoort direct wat je het beste kunt doen. Voor een snelle afhandeling vragen we je het ordernummer en artikelgegevens alvast op te zoeken.

3. Garantieperiode

Heb je bij ons een artikel gekocht en gaat dit na een bepaalde tijd stuk? 
 
Fabrieksgarantie
Brinkshops geeft standaard 1 jaar garantie op bijna alle artikelen die je bij ons koopt*. Fabrikanten bieden in veel gevallen een garantietermijn van meer dan een jaar, de zogenaamde fabrieksgarantie. De termijn en inhoud van deze fabrieksgarantie staan - indien van toepassing - in de gebruiksaanwijzing van het artikel.

4. Reparatiekosten

Binnen garantie
Als de klacht gegrond is, komen alle kosten voor het omruilen of laten repareren van artikelen (inclusief verzendkosten) binnen de garantietermijn voor rekening van Brinkshops.
 
Buiten garantie
Bij reparaties of ruilingen die buiten de garantie vallen, is het soms redelijk om (een deel van) de kosten zelf te betalen. Zijn er voor jou kosten verbonden aan het oplossen van je artikelklacht, dan informeren we jou hier vooraf over.

Gegronde klacht
De klacht is gegrond als deze niet veroorzaakt is door:

 • beschadiging door opzet, of door nalatigheid;
 • onoordeelkundig gebruik of nalatig onderhoud;
 • normale slijtage en/of
 • beschadiging door het niet of niet juist in acht nemen van de gebruiksaanwijzing.

 

Op onze wrap folie`s zitten afwijkende garantie voorwaarden, deze kunt u hier nalezen.

 

* De garantie geldt niet indien:

A) de afnemer jegens Brinkshops in gebreke is.
B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken.
C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Brinkshops en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld.
D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
E) Het apparaat wordt gebruikt met ongeschikte of verkeerde accessoires.
F) indien de koper de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld.

Uitgesloten van garantie zijn glasbreuk, (gloei)lampen, losse kunststof onderdelen of accessoires,  en alle beschadigingen door de gebruiker of derden. Tevens zijn uitgesloten storingen als gevolg van installatiefouten, oneigenlijk gebruik, opzet of grove schuld en/of  ongeautoriseerde wijzigingen aan artikel zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming door Brinkshops.

De volgende productsoorten hebben wegens de aard van deze producten een beperkte garantie:

 • Verlichtingsdelen: Geen garantie op condensvorming en gloei/halogeenlampen zelf.
 • Bodystylingsdelen, waaronder alle polyester producten: Geen garantie op pasvorm.

Indien koper niet, niet-behoorlijk, of niet-tijdig voldoet aan enige verplichting voort vloeiend uit de met verkoper gesloten overeenkomst(en), dan is koper niet tot garantie gehouden.

_____________________________________________

Wat te doen bij transportschade.

Brinkshops en haar leveranciers besteden veel zorg aan een degelijke verpakking en voldoende bescherming voor uw bestelling. Toch kan het voorkomen dat een product gedurende transport schade oploopt. Op deze pagina kunt u terugvinden wat u moet doen wanneer u onverhoopt een beschadigd product heeft ontvangen.

Er zijn twee situaties denkbaar:

(A) u ontdekt een beschadigde verpakking in het bijzijn van de transporteur.
(B) bij het openen van de verpakking ontdekt u schade aan bestelling.

 

U ontdekt een zichtbaar beschadigde verpakking in het bijzijn van de transporteur. 

Wanneer u tijdens de levering van uw bestelling duidelijke schade aan de verpakking vaststelt, laat de transporteur hier direct melding van maken. Daarnaast dient u binnen 24 uur Brinkshops via email op de hoogte te stellen van de beschadiging. Vermeldt altijd uw naam, ordernummer van uw bestelling, omschrijving van de beschadiging en voeg een aantal duidelijke foto`s toe . Brinkshops  zal direct een procedure starten en u vervolgens inlichten over de gang van zaken. Bewaar in ieder geval de originele verpakking en wacht op instructies van Brinkshops.


U ontdekt schade aan uw product na opening van de verpakking.

Mocht u onverhoopt een beschadigd product in de verpakking vinden dan dient u binnen 24 uur Brinkshops op de hoogte te stellen van de beschadiging via de email, voeg altijd een aantal duidelijke foto`s toe. Vermeldt in dit email bericht altijd uw naam, ordernummer en een omschrijving van de beschadiging. Brinkshops zal direct een procedure starten en u vervolgens inlichten over de gang van zaken. Bewaar in ieder geval de originele verpakking en wacht op instructies van Brinkshops.

 

Belangrijk:

Indien Brinkshops niet binnen 24 uur na levering op de hoogte wordt gesteld van een beschadiging, loopt u de kans geen aanspraak meer te kunnen maken op de transportverzekering en zal de beschadiging niet worden vergoed.

 

Klacht of defect binnen garantie
Meld je een artikelklacht, dan kijken we of de garantiebepalingen, zoals omschreven in de algemene voorwaarden, op jouw persoonlijke situatie van toepassing zijn.

Als de klacht gegrond is, komen alle kosten (inclusief verzendkosten) binnen de garantietermijn voor rekening van japtuning.
 
Mogelijk verwijzen wij je naar de servicedienst/helpdesk van de fabrikant voor een snellere afhandeling. Servicemedewerkers die technische kennis hebben over het specifieke apparaat en/of merk helpen jou dan bij het oplossen van de artikelklacht. Uiteraard zijn wij verantwoordelijk voor een juiste afhandeling van de klacht.
 
Vaak vind je voor kleinere problemen een oplossing in de handleiding van het artikel of op de website van de fabrikant/het merk. 
 
Vind je in de gebruiksaanwijzing geen oplossing voor jouw klacht, meld je klacht hier en je hoort direct wat je het beste kunt doen. Voor een snelle afhandeling vragen we je het ordernummer en artikelgegevens alvast op te zoeken.

 

3. Garantieperiode

Heb je bij ons een artikel gekocht en gaat dit na een bepaalde tijd stuk? 
 
Fabrieksgarantie
Japtuning geeft standaard 1 jaar garantie op bijna alle artikelen die je bij ons koopt*. Fabrikanten bieden in veel gevallen een garantietermijn van meer dan een jaar, de zogenaamde fabrieksgarantie. De termijn en inhoud van deze fabrieksgarantie staan - indien van toepassing - in de gebruiksaanwijzing van het artikel.

 

4. Reparatiekosten

Binnen garantie
Als de klacht gegrond is, komen alle kosten voor het omruilen of laten repareren van artikelen (inclusief verzendkosten) binnen de garantietermijn voor rekening van japtuning.
 
Buiten garantie
Bij reparaties of ruilingen die buiten de garantie vallen, is het soms redelijk om (een deel van) de kosten zelf te betalen. Zijn er voor jou kosten verbonden aan het oplossen van je artikelklacht, dan informeren we jou hier vooraf over.

Gegronde klacht
De klacht is gegrond als deze niet veroorzaakt is door:

 • beschadiging door opzet, of door nalatigheid;

 • onoordeelkundig gebruik of nalatig onderhoud;

 • normale slijtage en/of

 • beschadiging door het niet of niet juist in acht nemen van de gebruiksaanwijzing.

 

Op onze wrap folie`s zitten afwijkende garantie voorwaarden, deze kunt u hier nalezen.

 

* De garantie geldt niet indien:

A) de afnemer jegens Japtuning in gebreke is.
B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken.
C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Japtuning en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld.
D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
E) Het apparaat wordt gebruikt met ongeschikte of verkeerde accessoires.
F) indien de koper de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld.

Uitgesloten van garantie zijn glasbreuk, (gloei)lampen, losse kunststof onderdelen of accessoires,  en alle beschadigingen door de gebruiker of derden. Tevens zijn uitgesloten storingen als gevolg van installatiefouten, oneigenlijk gebruik, opzet of grove schuld en/of  ongeautoriseerde wijzigingen aan artikel zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming door Japtuning.

De volgende productsoorten hebben wegens de aard van deze producten een beperkte garantie:

 • Verlichtingsdelen: Geen garantie op condensvorming en gloei/halogeenlampen zelf.

 • Bodystylingsdelen, waaronder alle polyester producten: Geen garantie op pasvorm.

Indien koper niet, niet-behoorlijk, of niet-tijdig voldoet aan enige verplichting voort vloeiend uit de met verkoper gesloten overeenkomst(en), dan is koper niet tot garantie gehouden.

_____________________________________________

Wat te doen bij transportschade.

Japtuning en haar leveranciers besteden veel zorg aan een degelijke verpakking en voldoende bescherming voor uw bestelling. Toch kan het voorkomen dat een product gedurende transport schade oploopt. Op deze pagina kunt u terugvinden wat u moet doen wanneer u onverhoopt een beschadigd product heeft ontvangen.

Er zijn twee situaties denkbaar:

(A) u ontdekt een beschadigde verpakking in het bijzijn van de transporteur.
(B) bij het openen van de verpakking ontdekt u schade aan bestelling.

 

U ontdekt een zichtbaar beschadigde verpakking in het bijzijn van de transporteur. 

Wanneer u tijdens de levering van uw bestelling duidelijke schade aan de verpakking vaststelt, laat de transporteur hier direct melding van maken. Daarnaast dient u binnen 24 uur Japtuning via email op de hoogte te stellen van de beschadiging. Vermeldt altijd uw naam, ordernummer van uw bestelling, omschrijving van de beschadiging en voeg een aantal duidelijke foto`s toe . Japtuning  zal direct een procedure starten en u vervolgens inlichten over de gang van zaken. Bewaar in ieder geval de originele verpakking en wacht op instructies van Japtuning.


U ontdekt schade aan uw product na opening van de verpakking.

Mocht u onverhoopt een beschadigd product in de verpakking vinden dan dient u binnen 24 uur Japtuning op de hoogte te stellen van de beschadiging via de email, voeg altijd een aantal duidelijke foto`s toe. Vermeldt in dit email bericht altijd uw naam, ordernummer en een omschrijving van de beschadiging. Japtuning zal direct een procedure starten en u vervolgens inlichten over de gang van zaken. Bewaar in ieder geval de originele verpakking en wacht op instructies van Japtuning.

 

Belangrijk:

Indien Japtuning niet binnen 24 uur na levering op de hoogte wordt gesteld van een beschadiging, loopt u de kans geen aanspraak meer te kunnen maken op de transportverzekering en zal de beschadiging niet worden vergoed.

© 2008 - 2023 BrinkShops Wrapfolie | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel